Termeni si Condiții

pentru participarea la evenimentul Forum Social "Prin Furie și Dincolo de Ea"

1. Definiții

Evenimentul se referă la Forum Social "Prin Furie și Dincolo de Ea" din 18-31 Martie, care include atât componenta de Interviuri, cât și cea Evenimentele Online și Live, organizată de Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil.
Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil organizată în baza legii române, cu sediul în județul Timiș, municipiul Timișoara, str. Ion Flueraș, nr. 3, ap. 31., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub CUI 34845786.

Organizatorii se referă la Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil care sunt responsabili de planificarea și desfășurarea evenimentului.

Participanții se referă la persoanele care sunt înregistrate și eligibile pentru a participa la eveniment, conform termenilor și condițiilor stabilite mai jos.

Interviuri sau Summit se referă la transmisia live a primei parti a Evenimentului (între 18 și 24 Martie), este gratuită și deschisă tuturor membrilor din grupul nostru de Facebook la Forum Social "Prin Furie și Dincolo de Ea - 18-31 Martie și/sau abonaților canalului nostru de YouTube, femeiincercullunii.

Evenimentele Online și Live se referă la evenimentele care se desfășoară în locații fizice sau online, între 23 și 31 Martie. Participarea necesită înregistrare prealabilă prin completarea formularului indicat în evenimentele create pe Facebook, și implica taxe de participare către facilitatori, nu către organizatori (specificate în detaliile evenimentului).

Facilitatori sunt persoanele sau entitățile care găzduiesc Evenimentele Online și Live și sunt responsabile de livrarea atelierelor, cercurilor și altor activități relevante în cadrul acestora.

SITE - Domeniul femeiincercullunii.ro și subdomeniile acestuia

CONȚINUT are următoarele definiții:
toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin intermediul SITE-ului conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR, PARTICIPANTILOR sau CLIENȚILOR săi de către www.femeiincercullunii.ro prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator autorizat al femeiincercullunii UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta informații legate de produsele, serviciile, promoțiile, concursurile și/sau tarifele practicate de www.femeiincercullunii.ro într-o anumită perioadă.

Date cu caracter personal - Orice informație privind o persoana fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); în principiu, reprezinta date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, numărul de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.

Newsletter/Alerta - Mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor ori concursurilor desfășurate de către www.femeiincercullunii.ro într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea www.femeincercullunii.ro cu referire la informațiile conținute de acesta.

2. Dispoziții generale

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului de către Participanti, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între www.femeiincercullunii.ro și acesta. Participantii se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri, se aplică Termenii și Condițiile valabile la momentul înregistrării și confirmării înregistrării în scris de către www.femeiincercullunii.ro

Site-ul www.femeiincercullunii.ro este proprietatea Asociației pentru Antreprenoriat Sustenabil.

Site-ul poate fi accesat în mod gratuit de către orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani și care este interesată de produsele și proiectele pe care le oferă www.femeiincercullunii.ro Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil nu își asumă răspunderea pentru eventuale erori de afișarea apărute pe site, precum nici pentru elemente de grafica afișate pe site ce se dovedesc a fi eronate sau nu pot fi vizualizate.

www.femeiincercullunii.ro nu își asuma raspunderea pentru suspendarea sau întreruperea funcționării site-ului. Participantul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea site-ului și răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului www.femeiincercullunii.ro, în conformitate cu legislația română în vigoare.

3. Continut

Conținutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a www.femeiincercullunii.ro și, după caz, a colaboratorilor săi, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile de proprietate intelectuală obținute în acest sens în mod direct sau indirect, indiferent de natura lor (drepturi de autor și drepturi conexe sau drepturi de proprietate industrială).

Participantului, Utilizatorului și Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de www.femeiincercullunii.ro, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al cărții asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al www.femeiincercullunii.ro.

Denumirea „femeiincercullunii”/„femeiincercullunii.ro”, logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în Site, sunt mărci înregistrate și sunt proprietatea exclusivă Femeiincercullunii. Ele nu pot fi în niciun mod utilizate de terți fără acordul prealabil scris al femeiincercullunii.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care-l însoțește, în cazul în care acesta există.

4. Limitarea dreptului de accesare a site-ului

www.femeiincercullunii.ro poate restricționa dreptul vizitatorilor site-ului în cazul în care conținutul formularului de contact completat/alte canale de comunicare interne sau publice de către aceștia este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator sau intimidant.

5. Înregistrare și Participare

5.1 Participare la Interviuri
Participarea la Interviuri este deschisă tuturor membrilor din grupul nostru de Facebook Forum Social "Prin Furie și Dincolo de Ea" - 18-31 Martie și/sau abonaților canalului nostru de YouTube, femeiincercullunii.
Nu este necesară înregistrarea prealabilă pentru participarea Interviuri, deoarece acestea sunt transmise live pe platformele menționate mai sus și sunt gratuite pentru toți participanții.

5.2 Participare la Evenimentele Online și Live
Participarea la Evenimentele Online și Live necesită înregistrare prealabilă, care poate fi realizată prin completarea formularului indicat în evenimentele create pe Facebook.
Facilitatorii Evenimentelor Online și Live își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice cerere de înregistrare la eveniment.
Taxele de participare pentru Evenimentele Online și Live sunt direcționate către facilitatori și vor fi specificate în detaliile evenimentului.
Participarea la Evenimentele Online și Live se face în limita locurilor disponibile, pe baza principiului primul venit, primul servit.

6. Taxe și Plăți

Taxele de participare sau Donațiile Recomandate pentru Evenimentele Online și Live sunt direcționate către Facilitatori și nu către Organizatori și vor fi specificate în detaliile evenimentului.
Organizatorii sunt exonerați de orice răspundere legală privind aceste contribuții financiare.

7. Limitarea Răspunderii

Organizatorii nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi, daune sau accidente care pot surveni în timpul sau după participarea la Forumul Social "Prin Furie și Dincolo de Ea", inclusiv daune fizice sau emoționale.
Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru propria lor siguranță și bunăstare, atât în timpul desfășurării evenimentului, cât și după încheierea acestuia.

8. Drepturi de Proprietate Intelectuală și Utilizare a Conținutului

Participanților le este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de organizatori și facilitatori, inclusiv includerea oricărui conținut în afara platformelor desemnate pentru eveniment.
Este interzisă îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al organizatorilor și facilitatorului evenimentului.

9. GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor)

Organizatorii respectă Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor personale ale participanților.

Informațiile personale furnizate de participanți, cum ar fi numele, adresa de email, numărul de telefon etc., vor fi colectate prin formularele de înregistrare și procesate în scopul gestionării participării la eveniment și comunicării legate de acesta.

Datele personale rămân în baza de date a organizatorului și vor fi utilizate nu doar în cadrul proiectului curent, ci și pentru viitoarele proiecte organizate de organizator.

Participanții au dreptul să solicite acces la datele lor personale, să le rectifice sau să le șteargă, să restricționeze prelucrarea acestora sau să se opună prelucrării lor, conform prevederilor GDPR. De asemenea, au dreptul de a se dezabona de la comunicările ulterioare legate de eveniment și de a solicita ștergerea datelor lor personale din baza de date a organizatorului în orice moment.

Pentru orice întrebări sau solicitări legate de prelucrarea datelor personale, participanții pot contacta organizatorii la adresa femeiincercullunii@gmail.com.

10. Fotografii și Videoclipuri

Organizatorii și facilitatorii vor fotografia și înregistra video în timpul evenimentului în scopuri de documentare, promovare, marketing și altele.

Prin participarea la eveniment, participanții își exprimă acordul implicit pentru utilizarea fotografiilor și videoclipurilor în care ar putea apărea în scopuri legate de eveniment, inclusiv promovarea acestuia pe site-uri web, rețele de socializare, materiale promoționale și altele.

Toate drepturile de autor și proprietate intelectuală asupra fotografiilor și videoclipurilor realizate în timpul evenimentului aparțin organizatorilor și facilitatorilor.

Organizatorii și facilitatorii pot utiliza și publica fotografiile și videoclipurile fără notificare sau aprobare prealabilă a participanților.

Participanții pot solicita în orice moment ștergerea sau retragerea unei fotografii sau a unui videoclip în care apar, contactând organizatorii la adresa femeiincercullunii@gmail.com.

11. Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile acestui acord în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin participarea la eveniment, participanții confirmă că au citit, înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile prezentate mai sus.

12. Politica de Anulare și Rambursare

Participanții sunt informați că nu există posibilitatea de rambursare a taxelor de participare în cazul anulării participării la eveniment. Orice sumă plătită cu titlu de taxă de participare nu va fi rambursată, indiferent de motivul anulării participării. Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi financiare suferite de participanți în urma anulării participării la eveniment sau a imposibilității de a participa din diverse motive.

13. Termeni si conditii pentru donații

Persoanele care doresc să susțină financiar (și, în anumite cazuri, și sub formă de bunuri sau servicii absolut necesare activității non-profit) activitățile noastre, o pot face printr-o donație către Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil.
Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea proiectelor și activităților desfășurate de Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil în concordanță cu misiunea și obiectivele stabilite.
Termenii și condițiile de mai jos reglementează relația dintre fiecare donator și Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil.
În baza acestor termeni și condiții, Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil, așa cum este descris în următoarele paragrafe.

13 ACORD

13.1. ACORD
Prin contribuția financiară oferită, susținătorul Asociației pentru Antreprenoriat Sustenabil este de acord cu următoarele: Donația este făcută Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină. Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta. Donațiile vor fi folosite exclusiv de către Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil pentru a susține proiectele și activitățile stabilite conform obiectivelor organizației. Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate. Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil

13.2. TIPURILE DE DONAȚII
Persoanele fizice pot susține financiar activitățile Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil prin următoarele căi: Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil prin intermediul platformelor online, transfer bancar sau alte metode de plată indicate de organizație. PLATA DONAȚIILOR RECURENTE
Prin acceptarea efectuării unei donații recurente, donatorul este de acord să plătească către Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil valoarea aleasă a donației, periodic, conform specificațiilor stabilite.
Valoarea donației recurente poate fi modificată în conformitate cu procedurile stabilite de Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil.
Donatorul e de acord să pună la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea plății.

13.3. CONDIȚII
Donatorii trebuie să respecte cerințele de eligibilitate specificate de Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil.
Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil își rezervă dreptul de a verifica proveniența și legalitatea donațiilor, precum și dreptul de a refuza sau returna donațiile în conformitate cu politicile interne.

13.4. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR
Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil își rezervă dreptul de a returna orice donație în situații justificate conform politicilor interne.
Orice cerere de anulare sau modificare a donațiilor trebuie să fie transmisă în scris către Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil în termen de 14 zile de la efectuarea donatiei.

13.5. CONTACT
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de procesul de donare sau de termenii și condițiile specificate, vă rugăm să ne contactați folosind următoarele date:

Email: femeiicercullunii@gmail.com
Telefon: +40746190133

14. TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU DONAȚIA DE 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT

14.1. Eligibilitate:
Donația de 3,5% din impozitul pe venit este deschisă oricărui contribuabil care are obligația de a plăti impozit pe venit și care îndeplinește cerințele legale pentru a face o astfel de donație conform legislației fiscale în vigoare.

14.2. Procedura de redirecționare:
Contribuabilii care doresc să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit către Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil trebuie să completeze acest formular simplu pe paina de pe site dedicata redirectionarii 3.5%. Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil nostru este înregistrat și recunoscut oficial de autoritățile fiscale ca entitate eligibilă pentru a primi donații de la contribuabili.

14.3. Consimțământ și autorizare:
Prin redirecționarea donației de 3,5% din impozitul pe venit către Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil, contribuabilul își exprimă consimțământul și autorizează autoritățile fiscale să transfere suma corespunzătoare către ONG-ul nostru.

14.4. Responsabilități și obligații:
Contribuabilul este responsabil pentru furnizarea informațiilor corecte și complete în cadrul procedurii de redirecționare a donației de 3,5% din impozitul pe venit. Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil are obligația de a utiliza fondurile primite în conformitate cu scopul și activitățile stabilite conform statutului și obiectivelor sale.

14.5. Exonerare de răspundere:
Nici Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil, nici autoritățile fiscale nu pot fi făcute responsabile pentru utilizarea necorespunzătoare a informațiilor furnizate de contribuabil sau pentru orice consecințe rezultate din această redirecționare, în afara prevederilor legale în vigoare.

15. Reclamatii

În cazul oricăror probleme sau nemulțumiri, acestea pot fi semnalate de către Client prin e-mail, chat sau telefonic, iar www.femeiincercullunii.ro va remedia problema sau îl va contacta pe acesta.

16. Limitare de responsabilitate

www.femeiincercullunii.ro nu poate fi responsabilă în niciun fel în fața niciunui Client care utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții. www.femeiincercullunii.ro nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura descrierilor cărților și de comentariile postate de către vizitatorii site-ului. De asemenea, www.femeiincercullunii.ro nu raspunde de conținutul site-urilor la care se ajunge prin link-uri.

17. Contact, newsletter, alerte

Prin contactarea www.femeiincercullunii.ro, Participantul înțelege că va fi contactat prin orice mijloc disponibil și prin raportare la informațiile de contact furnizate, incluzând și mijloacele electronice, de către un reprezentant www.femeiincercullunii.ro .

În ceea ce privește contractele la distanță în derulare, www.femeiincercullunii.ro poate contacta Participantul utilizând toate datele de contact oferite voluntar de către Participant, temeiul legal al prelucrării datelor fiind, în această ipoteză, executarea contractului.

În ceea ce privește newsletterele, www.femeiincercullunii.ro poate transmite mesaje de interes privind activitatea, promoțiile, concursurile, evenimentele organizate etc doar cu acordul expres al Participantul, temeiul legal al prelucrării datelor fiind, în aceasta ipoteza, consimtamantul.

Fiecare newsletter trimis de către www.femeiincercullunii.ro conține un link de dezabonare, Participantul având posibilitatea de a opta în orice moment pentru aceasta opțiune, excepție de la această regulă putând face cazurile în care newsletterul este transmis deținătorilor de cont, în baza relației relevante existente între www.femeiincercullunii.ro și Participant.

Datele personale colectate în acest sens nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele menționate în aceste termeni si conditii.

18. Dispoziții finale

www.femeiincercullunii.ro își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice Conținut fără notificare prealabilă a Participantului.

Cum ne poți susține?

Simti că ce ai primit e valoros si vrei să dai mai departe?