Termeni și condiții

1. DEFINIȚII

Femei în Cercul Lunii - Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil organizată în baza legii române, cu sediul în Iași strada Ciurchi nr 121,bl Q2, sc 2, ap 10 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub CUI 34845786
SITE - Domeniul femeiincercullunii.ro și subdomeniile acestuia
CONȚINUT are următoarea definiție:
 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin intermediul SITE-ului
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către www.femeiincercullunii.ro prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator autorizat al femeiincercullunii UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta
 • informații legate de produsele, serviciile, promoțiile, concursurile și/sau tarifele practicate de www.femeiincercullunii.ro într-o anumită perioadă
SERVICIU - Serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ului, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să vizualizeze și să achiziționeze produse folosind mijloace de comunicare la distanță.
CLIENT - Persoana care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, fax etc) sau în baza unui acord separat de utilizare între www.femeiincercullunii.ro și aceasta.
COMANDĂ - Un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între www.femeiincercullunii.ro, în calitate de vânzător și Client, în calitate de cumpărător, prin intermediul căruia Clientul transmite către www.femeiincercullunii.ro, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri specifice pe SITE.
DOCUMENT – Prezentul contract la distanță ce reglementează raporturile între profesionistul Femeiincercullunii și Clientul, în calitate de consumator, denumit Termeni și Condiții. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezentul document nu se aplică raporturilor între profesioniști (B2B), în această ipoteza fiind aplicabile dispozițiile Codului Civil în materie de raporturi între profesioniști.
CONTRACT la distanță - Conform definiției cuprinse în OUG 34/4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul. Pentru claritate, contractul la distanță încheiat între www.femeiincercullunii.ro și Client, în calitatea sa de consumator, este prezentul Document.
DATE CU CARACTER PERSONAL - Orice informație privind o persoana fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); în principiu, reprezinta date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, numărul de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.
NEWSLETTER/ALERTA - Mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor ori concursurilor desfășurate de către www.femeiincercullunii.ro într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea www.femeincercullunii.ro cu referire la informațiile conținute de acesta.

2.DISPOZITII GENERALE

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Siteului de către Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între www.femeiincercullunii.ro și acesta.
Prezentului document îi sunt incorporate și fac parte integranta din acesta urmatoarele:
 • POLITICA COOKIES
 • PROTECTIA DATELOR GDPR
Orice alte condiții de livrare, returnare produse/alte aspecte ce țin de contractul la distanță publicate separat pe Site sunt incorporate și fac, de asemenea, parte integrantă din Document.
 1. Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri, se aplică Termenii și Condițiile valabile la momentul plasării și confirmării comenzii în scris de către www.femeiincercullunii.ro
 2. Site-ul www.femeiincercullunii.ro este proprietatea Asociației pentru Antreprenoriat Sustenabil .
 3. Site-ul poate fi accesat în mod gratuit de către orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani și care este interesată de produsele pe care le oferă www.femeiincercullunii.ro
 4. Asociația pentru Antreprenoriat Sustenabil nu își asumă răspunderea pentru eventuale erori de afișarea apărute pe site, precum nici pentru elemente de grafica afișate pe site ce se dovedesc a fi eronate sau nu pot fi vizualizate.
 5. www.femeiincercullunii.ro nu își asuma raspunderea pentru suspendarea sau întreruperea funcționării site-ului.
 6. Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea site-ului și răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului sau conținutului www.femeiincercullunii.ro , în conformitate cu legislația română în vigoare.

3.CONȚINUT

 1. ClientulConținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a www.femeiincercullunii.ro și, după caz, a colaboratorilor săi, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile de proprietate intelectuală obținute în acest sens în mod direct sau indirect, indiferent de natura lor (drepturi de autor și drepturi conexe sau drepturi de proprietate industrială).
 2. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de www.femeiincercullunii.ro, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al cărții asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al www.femeiincercullunii.ro.
 3. Denumirea „femeiincercullunii”/„femeiincercullunii.ro”, logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinații ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în Site, sunt mărci înregistrate și sunt proprietatea exclusivă Femeiincercullunii. Ele nu pot fi în niciun mod utilizate de terți fără acordul prealabil scris al femeiincercullunii.
 4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care-l însoțește, în cazul în care acesta există.
 5. Pe site vor fi afișate prețurile produselor prezentate. Prețurile de pe www.femeiincercullunii.ro includ TVA, dar nu includ cheltuielile de livrare sau alte cheltuieli, dacă nu se specifică altfel în mod special pe site. Costurile privind livrarea sau/și alte costuri sunt menționate în secțiunea “comandă cartea” pe site-ul www.femeiincercullunii.ro.

4.LIMITAREA DREPTULUI DE ACCESARE A SITE-ULUI

 1. www.femeiincercullunii.ro poate restricționa dreptul vizitatorilor site-ului în cazul în care conținutul formularului de contact completat/alte canale de comunicare interne sau publice de către aceștia este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator sau intimidant.

5.POLITICA DE VANZARE ONLINE

 1. Accesul la Serviciu este permis oricărui client care viziteaza site-ul sau înregistrează o comandă pe site-ul www.femeiincercullunii.ro, cu ajutorul butonului “comandă cartea”. Pentru a i se permite accesul la serviciu, clientul va trebui să accepte prevederile documentului.
 2. Plasarea unei comenzi nu este condiționată de crearea unui cont de client.
 3. De asemenea, comenzile pot fi plasate și prin e-mail sau telefonic, fiind aplicabile, în cadrul acestor raporturi, prezentului Document.

6.PRODUSE

 1. www.femeiincercullunii.ro poate publica pe site informații despre produsele din portofoliu propriu și/sau promoții, concursuri ori campanii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.
 2. În imaginile produselor și/sau serviciilor, www.femeiincercullunii.ro își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres în descrierea produselor ce bun este de vânzare și se marchează, dacă este posibil, și în imagine. Clientul va analiza cu atenție prezentarea produsului și orice disclaimer afișat de www.femeiincercullunii.ro pentru a asigura informarea corectă și completă a consumatorului.
 3. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.
 4. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de client în formularul destinat. www.femeiincercullunii.ro nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură, Clientul înțelegând și acceptând faptul că www.femeiincercullunii.ro se raportează exclusiv la informațiile furnizate voluntar.
 5. >În cazul plăților online cu cardul, www.femeiincercullunii.ro nu este/nu poate fi facută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.
 6. În cazul puțin probabil în care www.femeiincercullunii.ro nu va putea onora o parte din produse, acesta va notifica pe canalele agreate clientul, punându-i acestuia la dispoziție eventualele opțiuni disponibile. www.femeiincercullunii.ro poate modifica oricând prețuri, oferte, cantităti conform criteriilor interne (stocuri de materii prime, disponibilitate stoc etc.) cu respectarea comenzilor/contractelor deja plasate. www.femeiincercullunii.ro nu poate fi obligată să păstreze un anume preț cu excepția comenzilor plasate.
 7. Produsele distribuite pe www.femeiincercullunii.ro sunt listate în mai multe baze de date. Din acest motiv în eventualitatea unor erori sau latente în actualizarea bazei de date, unele produse care sunt listate ca fiind în stoc, pot fi de fapt cu stoc epuizat. În acest caz, clientul va fi contactat de îndată ce acest aspect a fost semnalat.

7.INCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANTA

 1. Contractul la distanță este considerat încheiat între părți (www.femeiincercullunii.ro, în calitate de vânzător și Client, în calitate de consumator) atunci când comanda plasată de către client este confirmată electronic de către www.femeiincercullunii.ro, în conformitate cu cerințele legale. Mai mult, înainte de a valida comanda clientului și înainte de a expedia produsele, www.femeiincercullunii.ro are dreptul să contacteze clientul, prin orice mijloc disponibil/agreat de www.femeiincercullunii.ro, pentru a obține confirmarea personală de către client a comenzii ori a datelor sale de identificare și livrare. Clientul înțelege și acceptă faptul că www.femeiincercullunii.ro nu poate fi forțată să valideze/livreze produse către persoane care nu au confirmat datele de livrare și identificare.
 2. Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.
 3. Comenzile introduse în aceeași zi către aceeași destinație de către aceeași persoană se cumulează într-o singură comandă pentru care se emite o singură factură/bon fiscal. Cumularea va avea la bază exclusiv datele pentru comandă furnizate voluntar de către Client. Cupoanele de reducere sau bonurile valorice se aplică o singură dată la comanda cumulată.
 4. La orice comandă plasată clientul este obligat să parcurgă în integralitate prezentul Document, neputându-se prevala de necunoașterea clauzelor contractuale aplicabile relației dintre părți în eventualitatea unor neînțelegeri apărute ulterior încheierii contractului la distanță.
 5. www.femeiincercullunii.ro va emite și transmite către client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor de către Client conform legislației în vigoare.
 6. Contractul este încheiat pe durată determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care părțile își vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin prezentul document.
 7. În cazul în care există diferențe între numărul de produse și conținutul coletului, clientul are obligația de a notifica într-un termen rezonabil ce nu poate depăși 3 zile de la recepția coletului, telefonic sau prin e-mail la adresa femeiincercullunii@gmail.com cu detaliile aferente (foto, explicatii etc).

8.ANULAREA COMENZII DE CATRE FEMEIINCERCULLUNII.RO

 1. www.femeiincercullunii.ro își rezervă dreptul de a anula comanda în situația în care aceasta nu poate fi onorată din diverse motive (de exemplu, lipsa stocului, existența unor cărți defecte).
 2. Comanda va fi anulată parțial sau total de către www.femeiincercullunii.ro cu anunțarea în prealabil a clientului prin telefon sau e-mail în maximum 48 de ore lucrătoare.

9.MODIFICAREA SAU ANULAREA COMENZII DE CATRE CLIENT

 1. Clientul poate solicita modificarea sau anularea unei comenzi deja plasate telefonic sau prin e-mail, de preferință în aceeași zi în care aceasta a fost plasată și doar dacă www.femeiincercullunii.ro confirmă faptul că nu a fost expediat coletul. Clientul este rugat să contacteze www.femeiincercullunii.ro într-o astfel de ipoteză până la ora 16 din ziua în care a fost plasată comanda, înțelegând că ulterior acestui moment intervine riscul să fi expediat comanda.
 2. Modificările pot fi operate doar în măsura în care comanda nu a fost expediată până în momentul luării la cunoștință de către www.femeiincercullunii.ro de solicitările acestuia (până în momentul confirmării prin e-mail a livrării coletului).

10.DENUNTAREA UNILATERALA DE CATRE CLIENT

 1. Denunțarea unilaterală a comenzii se poate face de către client dacă întârzie livrarea peste termenul legal de 30 de zile calculat de la data încheierii contractului sau după caz, peste cel comunicat în urma amânării pentru primul termen de livrare comunicat. Termenul cu care www.femeiincercullunii.ro poate majora termenul de livrare prin amânarea celui inițial nu poate depăși 30 de zile.
 2. Denunțarea unilaterală trebuie formulată în scris și expediată cu confirmare de primire, prin e-mail confirmat, mai devreme de momentul intrării în posesia produselor comandate.
 3. În acest caz, dacă plata s-a efectuat deja de către client, acestuia i se vor returna banii, în maximum 14 de zile din momentul primirii produselor neacceptate de către client, conform opțiunii de plată specificată în formularul de comandă.
 4. În cazul în care clientul renunță la o comandă cu plata efectuată în avans cu respectarea cerințelor privind dreptul de retragere, prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plată cu cardul și în care banca emitentă a cardului clientului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către www.femeiincercullunii.ro în maxim 14 zile de la data la care a constatat intern conformitatea produsului returnat. Pentru evitarea oricărui dubiu, va proceda la returnarea sumelor de bani achitate de Client numai după primirea și analiza în vederea verificării conformității produsului.

11.DENUNTAREA UNILATERALA DE CATRE femeiincercullunii.ro

 1. femeiincercullunii.ro va putea denunta unilateral si va anula automat comanda efectuata de catre Client, chiar si fara notificare prealabila adresata clientului, in urmatoarele cazuri: plata nu se efectueaza de catre Client. In acest caz comanda va fi considerata anulata si nu va mai fi onorata. femeiincercullunii.ro va avea dreptul de a solicita plata de despagubiri si/sau va putea refuza onorarea altor solicitari de comenzi ale clientului respectiv.
 2. Clientul a plasat mai mult de doua comenzi, ulterior anulate de catre acesta.
 3. Anumite comenzi necesita acordul clientului pentru conditiile de livrare, plata etc. Titularii acestor comenzi vor fi contactati de catre femeiincercullunii.ro.ro telefonic sau prin email. Daca in termen de 10 zile clientul nu a trimis niciun raspuns femeiincercullunii.ro.ro isi asuma dreptul de a anula comanda.

12.LIVRAREA COMENZILOR CE CONTIN TITLURI CU PRECOMANDA

 1. Oferta femeiincercullunii.ro poate contine titluri ce sunt disponibile cu precomanda. Aceste titluri sunt in curs de tiparire sau retiparire, iar editura rezerva un numar de exemplare in functie de numarul de comenzi plasate. Termenul de expediere pentru cartile disponibile cu precomanda este precizat in campul de descriere al cartii respective cu o culoare distincta pentru a fi usor observat.
 2. Livrarea comenzilor care contin atat titluri aflate in stoc la momentul comenzii, cat si titluri cu precomanda se poate face in felul urmator:
  • - un singur colet expediat la data la care titlul cu precomanda soseste in depozitul femeiincercullunii.ro care sa contina toate cartile din comanda;
  • - doua colete separate (este necesara o solicitare telefonica sau prin email in acest sens). Se pot expedia cel mult doua colete in cazul in care o comanda contine mai multe titluri cu precomanda, un colet cu cartile in stoc si un colet cu cartile cu precomanda cand toate sunt disponibile.
  • - in cazul in care o comanda contine doua sau mai multe titluri cu precomanda si nu se solicita livrarea comenzii in colete separate, expedierea se face atunci cand toate titlurile cu precomanda sunt in stoc fizic.

13.PLATA

 1. Plata produsului/serviciilor comandate de pe www.femeiincercullunii.ro se poate efectua prin urmatoarele modalitati:
  1. online cu cardul, in conditii de siguranta deplina, in momentul formularii comenzii. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro). Procesatorul de plati in acest caz este euplatesc
  2. plata prin OP/depunere in cont
  3. ramburs la primirea comenzii
 2. femeiincercullunii.ro nu solicita si nici nu stocheaza date referitoare la cardul sau contului bancar al clientului.
 3. Costul transportului apare in cos anterior finalizarii comenzii, clientul vizualizand costul total al comenzii sale inainte de plasarea acesteia.
 4. In anumite cazuri (comenzi de valoare mare ce depasesc suma de 3000 RON sau produse ce se livreaza la comanda speciala, precum comenzile de carti in limba engleza), femeiincercullunii.ro isi rezerva dreptul de a solicita o plata in avans in valoare de cel mult 50% din valoarea produselor comandate, plata ce nu va fi returnata in caz de anulare a comenzii.
 5. Factura fiscala aferenta unei comenzi se transmite prin e-mail.
 6. La cerere, factura poate fi tiparita si trimisa in colet cu produsele comandate daca cererea este primita in timp util. Dupa expedierea coletului, factura tiparita poate fi trimisa printr-un serviciu de livrare doar contra-cost, suma acestui serviciu fiind comunicata in prealabil consumatorului.
 

14.LIVRARE SI TRANSPORT

 1. Livrarea produselor achizitionate de pe site-ul www.femeiincercullunii.ro se realizeaza in urmatoarele modalitati:
  a) livrare prin curier rapid
  b) livrare personală
  c) livrare electronica pentru cărțile în format digital
 2. Termenul de livrare nu va depăși termenul legal de 30 de zile calculat de la încheierea contractului. În cazul puțin probabil în care intervin probleme și www.femeiincercullunii.ro va depăși acest termen legal de vanzare, va informa Clientul cu privire la noul termen de livrare care nu va putea depăși 30 de zile de la momentul la care ar fi trebuit efectuata livrarea în limitele legale. O nouă amânare a termenului de livrare va putea opera doar cu acordul scris al Clientului, în caz contrar www.femeiincercullunii.ro. fiind nevoit să anuleze comanda și să restituie eventualele sume achitate în avans.
 3. Comenzile la care se solicita livrare în anumite orașe și ridicare personală se vor ridica în termen de 5 zile lucrătoare de la apelul telefonic de confirmare a comenzii. După această perioada comenzile vor fi anulate automat.
 4. In cazul livrarii prin curier rapid, www.femeiincercullunii.ro colaborează cu urmatoarele compania de curierat Altexpress. www.femeiincercullunii.ro își poate extinde colaborarea în ceea ce priveste furnizorii de curierat, nefiind necesara actualizarea prezentului Document intr-o atare ipoteza.
 5. Curierul va livra produsele comandate de Luni pana Vineri. În cazul în care se dorește livrarea Sambata, acest aspect trebuie menționat în rubrică de comentarii, aceasta optiune fiind valabilă doar în anumite orase, conform condițiilor stabilite de către curierul agreat de www.femeiincercullunii.ro pentru efectuarea livrarii. Clientul înțelege și accepta faptul că suma aferentă transportului poate fi majorată în ipoteza în care greutatea coletului depaseste 2 kg. De asemenea, dacă zona în care se solicita livrarea este considerată de către furnizorul de servicii de curierat zona de livrare îndepărtată, suma aferentă transportului standard va putea fi majorată.
 6. Comenzile inregistrate pe www.femeiincercullunii.ro in zilele de Vineri, după ora 18, cât și Sâmbăta sau Duminică vor fi expediate în ziua de Luni.

16.GARANTII

 1. Având în vedere natura produselor distribuite de către www.femeiincercullunii.ro garanția se referă in fapt la starea inițială a produselor. Astfel la preluarea unei comenzi în eventualitatea unor erori de tipar (coperte sau conținut legate invers, pagini lipsă sau în plus etc) clientul trebuie să verifice și să semnaleze către femeiincercullunii@gmail.com neconcordantele observate. În urma constatării, se va înlocui produsul cu defect cu unul conform sau în lipsa de stoc va returna clientului sumele achitate fără alte taxe și fără costuri suplimentare pentru client. De asemenea, produsele care ajung în stare neconforma din cauza transportului sau din alte cauze la client vor fi înlocuite în aceleași condiții. Clientul va invoca neconformitățile în termen de cel mult 30 de zile de la data livrării comenzii.
 2. În conformitate cu cerințele legale aplicabile, femeiincercullunii.ro va restitui costurile aferente livrarii si restituirii produselor suportate de Client in ipoteza in care se confirma neconformitatea produsului. Clientul înțelege și accepta faptul ca returnarea sumelor aferente livrarii si returnarii produsului neconform nu se confunda cu returnarea acelorași sume in cazul in care Clientul își exercita dreptul de retragere din contract.
 3. Cărțile în format digital (ebooks), nu se pot returna sub nicio condiție. Clientul are responsabilitatea de a verifica compatibilitatea formatelor electronice disponibile pe femeiincercullunii.ro cu dispozitivul detinut. Cartile in format electronic securizate nu se pot converti in alte formate. femeiincercullunii.ro nu poate returna, converti sau pune la dispozitia clientului alte formate decat cele achizitonate de catre client si existente pe site in momentul tranzactiei.
 4. Cartile în format digital securizate, in formatele PDF si EPUB, distribuite de catre femeiincercullunii.ro pot fi accesate doar prin intermediul platformei software ADOBE DIGITAL EDITIONS. Înainte de accesarea cărților în format digital este OBLIGATORIE autorizarea Adobe Digital Editions cu un cont adobe. În caz contrar cărțile accesate chiar și o singura data pe un dispozitiv neautorizat se pot citi EXCLUSIV pe acel dispozitiv. Mai mult, in cazul in care o carte eletronica a fost deschisa cu Adobe Digital Editions neautorizat, iar ulterior se face autorizarea, cartea/cartile descarcate si accesibile inainte de autorizare vor deveni indisponibile. În această situație, www.femeiincercullunii.ro nu va restitui contravaloarea ebook-ului și nici nu va retrimite o altă copie a cărții digitale într-o varianta la care nu s-a aplicat încă licen unui utilizator.
 

17.DREPTUL DE RETRAGERE

 1. www.femeiincercullunii.ro va respecta prevederile Ordonanței de urgență nr 34/4.06.2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanta, ceea ce confera Clientului, în calitatea de consumator (numai in condițiile actului normativ menționat) dreptul ca în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea tuturor produselor cumparate, fara penalitati și fără invocarea vreunui motiv, să returneze produsele cumpărate, mai mult, majorand termenul de returnare la 30 de zile.
 2. Cererea de retur se va face de către client telefonic sau prin e-mail.
 3. Termenul de răspuns la cererile de retur este de 30 de zile de la denuntarea unilaterala formulată în scris.
 4. În cazul in care returnarea produselor este cauzată de existența unor probleme legate de produs, precum deteriorări sau neconcordanță cu comanda plasată, costurile de retur vor fi suportate exclusiv de www.femeiincercullunii.ro, in conditiile stipulate in prezentul Document.

18.RECLAMAȚII

 1. În cazul oricăror probleme sau nemulțumiri, acestea pot fi semnalate de către Client prin e-mail, chat sau telefonic, iar www.femeiincercullunii.ro va remedia problema sau îl va contacta pe acesta.

19.LIMITARE DE RESPONSABILITATE

 1. www.femeiincercullunii.ro nu poate fi responsabilă în niciun fel în fața niciunui Client care utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.
 2. www.femeiincercullunii.ro nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura descrierilor cărților și de comentariile postate de către vizitatorii site-ului. De asemenea, www.femeiincercullunii.ro nu raspunde de conținutul site-urilor la care se ajunge prin link-uri.

20.CONTACT, NEWSLETTERE ȘI ALERTE

 1. Prin contactarea www.femeiincercullunii.ro, Clientul întelege că va fi contactat prin orice mijloc disponibil și prin raportare la informațiile de contact furnizate, incluzând și mijloacele electronice, de către un reprezentant www.femeiincercullunii.ro .
 2. În ceea ce privește contractele la distanță în derulare, www.femeiincercullunii.ro poate contacta Clientul utilizând toate datele de contact oferite voluntar de către Client, temeiul legal al prelucrării datelor fiind, în această ipoteză, executarea contractului.
 3. În ceea ce privește newsletterele, www.femeiincercullunii.ro poate transmite mesaje de interes privind activitatea, promoțiile, concursurile, evenimentele organizate etc doar cu acordul expres al Clientului, temeiul legal al prelucrării datelor fiind, în aceasta ipoteza, consimtamantul.
 4. Fiecare newsletter trimis de către www.femeiincercullunii.ro conține un link de dezabonare, Clientul având posibilitatea de a opta în orice moment pentru aceasta opțiune, excepție de la această regula putând face cazurile în care newsletterul este transmis deținatorilor de cont, în baza relației relevante existente între www.femeiincercullunii.ro și Client.
 5. E-mail-urile trimise de către femeiincercullunii@gmail.com fără a oferi opțiunea de dezabonare sunt cele exclusive referitoare la fluxul comenzilor (confirmare, livrare și orice alte aspecte privitoare la comanda plasată de către Client).
 6. Datele personale colectate în acest sens nu vor fi utilizate în alte scopuri, iar pentru mai multe detalii puteți consulta Politica de Confidentialitate.

21.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Depunem toate eforturile pentru a vă asigura că vă protejăm și respectăm confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal prin implementarea măsurilor necesare prevăzute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“GDPR”).
 2. Pentru orice informații suplimentare, neclarități sau solicitări referitoare la datele cu caracter personal, ne puteți contacta telefonic sau la adresa femeiincercullunii@gmail.com

22.FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

 1. Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, niciuna din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corepunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza contractului,daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.
 2. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligat sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.
 3. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o impiedica sa o duca la bun sfarsit.
 4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.
 5. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

23.Dispozitii finale

 1. www.femeiincercullunii.ro își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice Conținut fără notificare prealabilă a Clientului.

Pentru orice întrebări legate de carte sau despre autoare, ne poți contacta pe adresa de email: femeiincercullunii@gmail.com
Te îmbrățișăm cu drag!